[ nyomtatáshoz letölthető doc formátumban ]  
 
 
    Felhívás Magyarország Országgyűlése,
    Kormánya és Társadalma számára

 
        Mi, azok a megváltozott munkaképességű, tartós egészségkárosodással, fogyatékossággal élő, emberek, és a velünk sorsközösséget vállaló emberek, akik nyíltan, személyes megjelenésünkkel, illetve aláírásunkkal is felvállaljuk érdekeink képviseletét, a következő felhívást tesszük közzé:
 
    1.) Sérelmezzük, hogy Magyarország Kormánya, a nevében nyilvános kommunikációt folytató tisztségviselőkön keresztül, minden előzetes vizsgálat és bizonyított ok nélkül, csalóként, ellátásokat jogosulatlanul igénybe vevőként állította és állítja a magyar társadalom tagjai elé azoknak az embereknek a csoportját, akik egészségkárosodásuk alapján bármely ezzel összefüggő ellátásban részesültek, vagy részesülnek. Sérelmezzük, hogy a Magyar Kormány nevében megnyilvánuló tisztségviselők, hónapokon keresztül félrevezették a magyar és a külföldi közvéleményt, amikor nagy nyilvánosság előtt sorozatosan azt állították, hogy Magyarországon mintegy 900 ezer rokkantsági nyugdíjas ember él és ez a szám az Európai Unió átlagában kimagasló.
 
    A hivatalos statisztikai adatok alapján az igazság az, hogy mintegy 900 ezer olyan ember él Magyarországon, akiknek az elmúlt évtizedekben valamely rokkantsággal összefüggő ellátást állapítottak meg, közülük azonban mintegy 450 ezer ember már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, ők csupán nyilvántartási szempontból számítottak rokkantsági nyugdíjasnak, valójában idős koruk miatt rendszeres munkavégzésre már eleve alkalmatlanok. Az öregségi nyugdíjkorhatár alatti korban lévő megváltozott munkaképességű emberek mintegy 450 ezer fős száma, a lakosság arányában egyáltalán nem számít kiemelkedőnek az Eu tagországok hasonló adataihoz képest. Felszólítjuk a Magyar Kormányt, hogy a kommunikációja során a valós tényadatokat tárja a magyar társadalom elé és nyilvánítsa ki azt, hogy a megváltozott munkaképességű emberek döntő többsége nem csalás, hanem valódi egészségkárosodás alapján volt, vagy jelenleg is ez alapján jogosult rokkantsági ellátásra, illetve rehabilitációs célú segítségre.
 
    2.) Sérelmezzük, hogy hamis kommunikációval a Magyar Kormány, a nevében megnyilvánuló tisztségviselőkön keresztül félrevezette a társadalmat és e félrevezető adatokra hivatkozva olyan törvényt terjesztett a Magyar Országgyűlés elé, amelynek rendelkezései alapján, egészségkárosodott emberek tízezrei maradnak mindenfajta ellátás nélkül, illetve tízezrek ellátása a létminimum alá csökken, miközben számukra a munkaerő piacon nincs ténylegesen betölthető munkahely. Felszólítjuk a Magyar Országgyűlést, hogy rövid időn belül végezze el azoknak a törvényeknek a módosítását, amelyek méltatlan, a rehabilitációs alapcélokkal is ellentétes, tízezrek elnyomorítására alkalmas szabályokat tartalmaznak.
 
    3.) Sérelmezzük, hogy a Magyar Kormány, az Országgyűlés által adott törvényi felhatalmazás alapján, hónapok óta folytatja olyan jogszabályok megalkotását és hatályba léptetését, amelyek nem teremtik meg a passzív ellátások helyébe sikeresen léphető foglalkoztatási rehabilitáció alapfeltételeit, de a rehabilitációs feltételek és tényleges munkahelyek megléte nélkül, embertelen és megalázó vizsgálatok folytatása alapján elvont ellátások eredményeképpen, a nyomorszint alá süllyesztenek egészségkárosodott embereket és családjaikat.
 
    Felszólítjuk a Magyar Kormányt, hogy a megfelelő pénzügyi feltételek megteremtésével, olyan jogszabályi módosításokat készítsen elő és hajtson végre, amelyek megállítják a megváltozott munkaképességű emberek elnyomorodásának folyamatát és elősegítik a valódi és eredményes rehabilitáció megvalósulását.
 
    4.) Sérelmezzük, hogy a Magyar Kormány és az Országgyűlés nem folytatott és jelenleg sem folytat érdemi párbeszédet a megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek érdekeit képviselő civil szervezetekkel, annak érdekében, hogy a tervezett változások olyan feltételekkel történjenek, amelyek biztosítják az emberi méltóságnak megfelelő életfeltételeket a változások esetleges pozitív hatásainak megjelenéséig tartó, átmenti időszakban is a megváltozott munkaképességű emberek számára. Felszólítjuk a Magyar Kormány és a Magyar Parlament döntéshozóit, hogy az Európában és szerte a világban elfogadott, de Magyarországon sajnos jelenleg nem gyakorolt „Semmit rólunk, nélkülünk” alapelv tiszteletben tartásával, folytassanak valódi, érdemi párbeszédet a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek érdekeit képviselő szervezetekkel.
 
    A párbeszéd arra irányuljon, hogy a rehabilitációs célok megtartása mellett, a hatályos jogszabályok módosítása úgy történjen meg, hogy a valódi rehabilitációs feltételek kialakulásáig terjedő átmeneti időszakban, a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek életkörülményei ne süllyedjenek a magyar társadalmi átlagszint alá.
 
    5.) Felhívjuk a Magyar Kormány és a Magyar Országgyűlés döntéshozóit, hogy tevékenységük során vegyék figyelembe azt, hogy az eleve kiszolgáltatott helyzetben lévő, pénzügyi, gazdasági tartalékok nélkül élő egészségkárosodott emberek nem okozói, hanem elszenvedői a gazdasági és pénzügyi válságnak, az ő helyzetük további romlása humanitárius katasztrófához vezet, amely méltatlan egy magát európainak és keresztény gondolkodásúnak valló társadalom számára. Felszólítjuk a Magyar Kormány és a Magyar Országgyűlés döntéshozóit, hogy tartsák tiszteletben az általuk hozott Alaptörvény Nemzeti Hitvallásában megfogalmazott deklarációt, - amely szerint „Valljuk az elesettek és szegények megsegítésének kötelességét” - oly módon is, hogy intézkedéseikkel ne idézzék elő újabb elesett és szegény rétegek kialakulását.
 
    6.) Kérjük Magyarország, az Európai Unió állampolgárait, minden jóérzésű embertársunkat, hogy a társadalmi szolidaritás és a mindenkit megillető egyenlő emberi jogok alapelvei alapján, segítsen abban, hogy a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő emberek, emberi méltósággal, a helyzetüknek megfelelő társadalmi hozzájárulás biztosításával egyenrangú polgárok lehessenek.
 
    Ezt a felhívást személyes megjelenésünkkel és aláírásunkkal is megerősítjük.
 
    Budapest, 2011. július 1.
 
   
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
1032. Budapest, San Marco u. 76.
Levelezési cím: 1300. Budapest, Pf. 141.
Telefon: (1)388-5529; (1)388-2387; (1)388-2388:
(1)368-1758: (1)454-1174: (1)454-1136:
Fax: (1)454-1144: (1)250-9013
E-mail: meosz#kukac#t-online.hu
Internet: www.meosz.hu
Bankszámla szám: 11703006-20034962
Adószám: 19002732-2-41.
 
HUNGARY BUDAPEST Ügyiratszám: - /2012.
Ügyintéző: dr.Hegedüs Lajos
Budapest 2012. 06. 25.
 
 
 
    Kedves Tagegyesületi Vezetők, Együttműködő partnerek,
   Támogatók, Szimpatizánsok!

 
    Ma, személyes megbeszélést folytattunk a megváltozott munkaképességű emberek társadalmi megítélésének és helyzetének javítására irányuló demonstráció sorozatot szervező személlyel, Tóth Katával – amely találkozó alapján, a következő tájékoztatást adjuk:
 
    A demonstráció szervezését Tóth Kata – aki szociális területen dolgozó, nem egészségkárosodott ember, de felelősséget érez a sérült emberek sorsáért, - magánszemélyként kezdte meg. A demonstráció szervezésében nem vesz részt egyetlen párt, vagy pártszerűen működő szervezet sem, a felszólalók olyan civil mozgalmak képviselői, akik felelősséget éreznek a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek sorsáért, így a rendezvény nem köthető egyetlen politikai párthoz sem. Mivel a demonstráció szervezésének nincs köze egyetlen párthoz sem, így Szövetségünk, - amely pártpolitika mentességét mindenképpen meg kívánja tartani - fenntartások nélkül csatlakozhat azokhoz a célokhoz, amelyet a demonstráció szervezői előzetesen megfogalmaztak és amely célokért Szövetségünk is harcolt eddig és fog ezt követően is.
 
    Levelem mellékleteként megküldöm a demonstrációval elérni szándékozott célok összefoglalását, illetve a demonstráció indokait. Kérem, hogy ezeket az anyagokat terjesszétek annak érdekében, hogy a potenciális részt- vevők tudatában legyenek azoknak a céloknak, amelyeket személyes részvételükkel is támogatni kívánnak.
 
    Kérjük azt is, hogy azokkal, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak személyesen részt venni a megmozduláson, de annak céljaival egyetértenek, írassátok alá a petíciót, így demonstrálva a támogatottságot és az aláírt íveket hozzátok magatokkal, hogy a támogatók számát be tudjuk mutatni a résztvevőknek.
 
    A technikai tudnivalók a következők:
 
    A demonstráció területfoglalási engedélye július 1.-én vasárnap 13.00 órától 22 óráig, a további napokon – július 2.-5.-ig pedig 7.00 -22.00 óra közötti időszakra szól.
 
    A területfoglalási engedélyt megelőző, illetve az azt követő időben a téren demonstrációs céllal nem tartózkodhatnak a résztvevők. A legnagyobb számú résztvevőre július 1.-én vasárnap 13.00 -22.00 óra között számítanak a szervezők, ekkor kerül sor a demonstráció céljait és okait bemutató beszédekre is. A beszédek 14.00 órától kezdődnek és kb. 16.30-ig tartanak.
 
    A rendezvény megtartására, a BRFK a Hősök terének a Szépművészeti Múzeum felöli oldalán, a díszburkolat és az úttest közötti, korábbi autóbusz parkoló részen adott engedélyt. Ezen a területen szilárd burkolatú a terület, amelyen kerekesszékkel, vagy nehéz mozgással is akadálymentesen lehet közlekedni. Ezen a területen kerül felállításra a felszólalók emelvénye, továbbá 3 db. sátor, melyben az esetleg szükséges egészségügyi ellátás történhet, illetve a szervezéshez és lebonyolításhoz szükséges eszközök kerülnek elhelyezésre. A szervezők gondoskodtak ügyeletes mentőautóról, amely a helyszínen fog tartózkodni a rendezvény teljes ideje alatt.
 
    A szervezők mintegy 100 ülőhelyről tudnak gondoskodni, a MEOSZ további mintegy 800 ember számára tud bérelt padokon ülőhelyet biztosítani. Az ülőhelyek az emelvény közelében kerülnek elhelyezésre, de a hangosítás a szervezők ígérete szerint alkalmas lesz arra, hogy a tér egész területén a beszédek hallhatók legyenek. A beszédeket jelnyelvi tolmácsok közvetítik a rendezvény siket résztvevői számára.
 
    Aki tud, az kérjük, hozzon magával kisméretű ülőalkalmatosságot, mivel a biztosított ülőhely várhatóan nem lesz elegendő valamennyi résztvevő számára. A demonstrációs területen nincs árnyékos hely, így a várható melegre tekintettel célszerű, ha a résztvevők ernyőket, sapkákat hoznak magukkal.
 
    Kérjük, hogy a résztvevők hozzanak magukkal a jó-ízlés figyelembevételével fogalmazott és megszerkesztett táblákat, zászlókat, demonstrációs eszközöket, illetve a szervező egyesületek, csoportok, szervezetek adatait tartalmazó táblákat. Kérjük, hogy durva, sértő szövegű, vagy ábrájú, az emberi méltóságot sértő, ízléstelen demonstrációs eszközöket ne alkalmazzanak és a szervező tagegyesületek, csoportok gondoskodjanak arról, hogy a csoportjukban ne legyen ittas, trágár kifejezéseket bekiabáló résztvevő. A rendezvény legyen határozott, de méltóságteljes, kulturált, szolgáljon például mások számára is.
 
    A közelben, mintegy 300 méteres távolságon belül van a Városliget, ahol a fák árnyékába be lehet pihenésképpen húzódni, illetve ahol utcai árusoknál étel, ital kapható. A szervezők ivóvízről gondoskodnak, műanyag poharakat célszerű hozni.
 
    Az autóbusszal, vagy gépkocsival érkezők számára várakozóhely a tér másik oldalán, az Ötvenhatosok terén, a Műcsarnok mellett lévő autóbusz parkolóban van, amely gyalogosan mintegy 400 méterre van a demonstráció helyszínétől. A nehezen mozgó emberek kiszállhatnak a buszokból a demonstrációs téren, majd az autóbuszoknak át kell állniuk a parkolóhelyre. A demonstrációs tér közvetlen közelében nincs lehetőség parkolásra.
 
    Az autóbusz parkoló bejáratánál a MEOSZ el fog helyeztetni 6 db. mobil WC-t, amelyek közt lesz kerekesszékkel használható is, de a Városligetben is van 2 db. nyilvános WC, amely közül az egyik akadálymentes.
 
    Kérjük és elvárjuk tagegyesületeinktől, csoportjainktól, vezetőinktől, aktivistáinktól, tagjainktól, hogy bizonyítsuk be azt, hogy szervezetünk határozottan, következetesen, fegyelmezetten, pártpolitikai céloktól mentesen akar és képes fellépni érdekeink védelmében. Ezért kérjük és elvárjuk, hogy tagegyesületeink, csoportjaik vezetői, aktivistái folytassanak aktív és sikeres szervező tevékenységet annak érdekében, hogy a demonstráción jelentős társadalmi erőt tudjuk felmutatni. Ez a demonstráció is bizonyítani fogja szervezetünk erejét. (reméljük, nem erőtlenségét) Kérjük, hogy a helyben rendelkezésre álló információs csatornákon keresztül, vagy személyesen, keressék meg a környezetükben lévő más civil szervezeteket, egészségkárosodott, megváltozott munkaképességű embereket és győzzék meg őket, hogy vegyenek részt ezen az aktivitásunkat bizonyító rendezvényen. Fogadják be autóbuszaikba, szállítóeszközeikbe mindazokat, akik részt kívánnak venni ezen a nagy civil erőpróbán. Személyes részvételünkkel tudjuk csak bizonyítani a társadalomnak, a Kormánynak, hogy nem passzív elszenvedői, hanem aktív alakítói akarunk és tudunk lenni sorsunknak.
 
    Kérjük a szervezeteinket, hogy minden autóbuszban, szállító eszközön gondoskodjanak legalább egy felelős személyről, valamely megjelöléssel azonosítható rendezőről, aki segíti a résztvevőket a tájékozódásban.
 
    Saját információs csatornáinkon, (Honlap, Humanitás, Mozgalmi Értesítő) a rendezvényt követően közzé tesszük szervezeteink részvételi adatait, amely egyben megmutatja azt, hogy kikre számíthatunk az érdekeinkért folytatott küzdelemben.
 
    Kérjük, hogy a tagegyesületek a rendezvényt megelőzően, péntekig adjanak tájékoztatást a szervezésükben érkező várható létszámról, az érkezés várható időpontjáról és módjáról Szakály József főtitkár számára telefonon (+36209947683; +36703321532, emailon szakaly#kukac#meosz.hu, vagy faxon +3614541144).
 
    Szeretettel, tisztelettel várjuk mindazokat, akik saját, illetve embertársaik sorsáért felelősséget éreznek.
 
   
 
    Dr.Hegedüs Lajos elnök