Belépés a Fogyatékkal élő Emberek


Szervezeteinek Tanácsába

A Fogyatékkal élő Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) 2011. február 11-én tartott küldöttgyűlésén a 2007. évi XCII. Törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény iránymutatásai alapján módosította Alapszabályát.

Csatlakozási felhívással fordult azon szerveztek felé, akik fenti egyezmény szerint fogyatékkal élő emberek számára szolgáltatást és/vagy érdekképviseletet biztosítanak.

A Magyar Szervátültetettek Országos Sport Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége, élve a csatlakozási felhívás adta lehetőséggel, jelentkezett a FESZT tagszervezeteinek sorába.

A küldöttgyűlés egyhangú szavazataránnyal elfogadta jelentkezésünket, s így Szövetségünk a FESZT teljes jogú tagjává vált.