Módosítási javaslat
Sportért Felelős Államtitkárság
Budapest Hold utca 1.
Dr. Simicskó István államtitkár

Úgy adni, hogy a jutalom elfogadásához felállított feltételrendszer olyan elemeket tartalmaz, melyek a jutalmazott számára teljesíthetetlenek, ez a tökéletes diszkrimináció!

A 2011. június 21.-én kiadott 1200/2011. (06.21.) Kormány határozatban rögzített eredményességi jutalmazási szabályokhoz.

A 1200/2011. (06.21.) Kormány határozat (a továbbiakban: Határozat), a speciális világjátékokon résztvevők eredményességi jutalmazásának feltételeire vonatkozóan, a következőket tartalmazza:

"A Kormány egyetért azzal, hogy a Göteborgban, 2011. június 17-24. között megrendezésre kerülő Szervátültetettek Világjátékain, valamint az Athénban, 2011. június 25. és 2011. július 4. között megrendezésre kerülő Speciális Olimpia Nyári Világjátékain egyéni, páros versenyszámban, egyéni sportágak 3-6 fős versenyszámában, valamint csapatsportágban szerzett 1-8. helyezést elért versenyző és a felkészítését végző sportszakember pénz- vagy tárgyjutalomban részesüljön a következő feltételekkel, ha az egyéni versenyszámban legalább 15 állam, páros versenyszámban legalább 15 állam, egyéni sportágak 3-6 fős versenyszámában legalább 10 állam, csapatsportágban legalább 15 állam versenyzői szerepeltek: a) több 1-8. helyezést elérő versenyző valamennyi eredménye után, legfeljebb egy sportágban részesülhet pénz vagy tárgyjutalomban…"

A Határozatban támasztott feltételek aránytalan és méltatlan (diszkriminatív) módon hozzák hátrányba a szervátültetett sportolókat az ép, vagy a többi fogyatékkal élő sportolókhoz képest. Velünk nem egyeztettek. Tiltakoztunk, érveltünk, de a rendeletben megszabott korlátok változatlanok maradtak. 2012. évben Szekeres Pál helyettes államtitkár úr összehívta a fogyatékos sportolókat tömörítő szövetségek vezetőit, az eredményességi jutalom esetleges újratárgyalása végett. A tárgyalás folyamán komoly engedmények születtek, a siketek és az ép sportolók javára. Kérésemre, hogy az engedmények érintsék a szervátültetett sportolókat is, Helyettes Államtitkár úr a versenyszámonkénti 15 ország részvételét 12 ország versenyzőinek jelenlétére enyhítette. Nem megegyezés született, ahol a két fél kölcsönös engedményekkel közelíti a másik álláspontját, s végül egyetértéssel megegyeznek egy kompromisszumos megoldásban, hanem egy diktátum kényszerű elfogadása történt, melynél az erő, nem pedig az érvek domináltak. A 2013. évi Szervátültetettek Világjátékán ezek a korlátok léptek életbe, minden további egyeztetés nélkül.

A Kormány 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelete egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
5. sport világesemény:
h) a Szervátültetettek Világjátékainak Szövetsége által szervezett nyári és téli Szervátültetettek Világjátékai;
 
Állami jutalom
 
2. § (1) Sport világesemény
a) egyéni versenyszámában,
b) páros versenyszámában,
c) egyéni sportágak 3-6 fős csapatversenyszámában, valamint
d) csapatsportágban szerzett 1-8. helyezés után állami jutalom nyújtható a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel.
(2) Állami jutalom akkor nyújtható, ha a sport világeseményen legalább három földrész államainak versenyzői vettek részt, és
a) ha a sport világeseményt nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezték, a kvalifikációs versenyeken részt vett államok száma az állami jutalomra jogosító versenyeredmény szerinti sportági versenyszámban legalább 15 volt; vagy
b) ha a sport világeseményt nem nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezték, a sport világeseményen részt vett államok száma legalább 40 volt, és
ba) egyéni versenyszámban legalább 12 állam;
bb) páros versenyszámban legalább 12 állam;
bc) egyéni sportágak 3-6 fős csapatversenyszámában legalább 10 állam;
bd) csapatsportágban legalább 12 állam versenyzői szerepeltek.
(3) Az állami jutalom pénzjutalom.
(4) A versenyzői pénzjutalom mértéke:
h) a Szervátültetettek Világjátékai esetében az 1. mellékletben meghatározott összeg 15 százaléka;