Feljegyzés
Gondolatok Szekeres Pál helyettes államtitkár úr, az eredményességi jutalom szabályozásáról írt javaslataimra reflektáló levelére.

Sajnálatomra Szekeres úr levelére nem tudok válaszolni. A javaslataimban foglalt érvekre nem reagált, nem cáfolt és nem fogadott el semmit. Érveket nem mondott, mindent elutasított és nem ajánlott semmit. Egyedül azokra az állításaira tudok reflektálni, amelyek tévedésen alapulnak.

1. A Szervátültetettek Világjátékain olyan új sportágak és versenyszámok, melyek után a magyar sportolók eredményességi jutalmat kaptak volna, nem volt.

2. Közös egyeztetés - Államtitkárság és érintett szövetségek között - az eredményességi jutalom feltételrendszerét meghatározó jogszabályról nem volt. Tiltakoztunk, érveltünk, de a rendeletben megszabott korlátok változatlanok maradtak. 2012. évben Szekeres Pál helyettes államtitkár úr összehívta a fogyatékos sportolókat tömörítő szövetségek vezetőit, az eredményességi jutalom esetleges újratárgyalása végett. A tárgyalás folyamán komoly engedmények születtek, a siketek és az ép sportolók javára. Kérésemre, hogy az engedmények érintsék a szervátültetett sportolókat is, Helyettes Államtitkár úr a versenyszámonkénti 15 ország részvételét 12 ország versenyzőinek jelenlétére enyhítette. Nem megegyezés született, ahol a két fél kölcsönös engedményekkel közelíti a másik álláspontját, s végül egyetértéssel megegyeznek egy kompromisszumos megoldásban, hanem egy diktátum kényszerű elfogadása történt, melynél az erő, nem pedig az érvek domináltak. A 2013. évi Szervátültetettek Világjátékán ezek a korlátok léptek életbe, minden további egyeztetés nélkül. Az egyeztetés hiányát a Fogyatékos Sporttagozat ülésén Dr. Deutsch Tamás elnök úr is igazolta, sürgetve annak megtartását.

3. Esélyegyenlőségi szempontok nem szerepeltek az előkészítés során sem. Nem is lehetett volna egy egységes szempontrendszer feltételével esélyegyenlőséget létrehozni a körte, az alma, s a szőlő között.

4. Ha a jogalkotó a sport világeseményein az induló országok számának meghatározására a nemzetközi sportszervezetek versenyrendszereit tartotta irányadónak, akkor nem vehette figyelembe a specifikusság kérdését, ami a fogyatékosok sportjára a legjellemzőbb!

5. Még egy szó a pozitív diszkriminációról.

Szekeres úr - hogy a vívásról vegyek példát - sem Kárpáti Rudolfot, sem Gerevich Aladárt, sem a többi olimpiai és világbajnokunkat, nem tisztelte meg "minőségi" sportot űző sportolói elismerésével, hiszen nem nemzetközi kvalifikációs versenyeken nyerték el az olimpiai kiküldetés jogát. Korukban még nem vezették be az olimpiai kiküldetéshez szükséges kvalifikációs pontrendszert, amiről ők ugyanúgy nem tehettek, mint mi arról, hogy létszámunk a világban nem engedi meg a sportágankénti kvalifikációs rendszer bevezetését. Ahogy ez a tény náluk, úgy nálunk sem jelentett/t minőségi devalvációt. A két sportszínvonal nem összekeverendő! A mi rendszerünk hazai kvalifikációs rendszer. Eredményeink, melyek messze megállják a helyüket a fogyatékos sportszervezetek között, kvalifikációnk szigorúságát bizonyítják.

6. A kiemelt támogatásról az alábbiak ékesen beszélnek:

2012-ben a zágrábi Európa Játékokon azért nem vehetett részt a hatszoros Európa Bajnok szervátültetett válogatott csapat, mert egyszerűen elvették az erre szánt támogatásunkat. 2013-ban a világjátékra szánt költségvetési sor üresen állt. Fél év kétségbeesett könyörgésbe került, hogy a magyar csapat kiutazhasson a dél-afrikai Durbanba, ahol 39 arany 19 ezüst és 26 bronzéremmel hálálta meg a támogatást. 2014-es Európa Játékra - Krakkó - már előre tájékoztatott a MOB illetékese, hogy egy fillér támogatást sem kapunk.

7. Igaz, hogy a senior úszók nem kapnak támogatást, de kap több olyan sportág - milliárdokat - amelyeket a nemzetközi mezőny egyáltalán nem jegyez!

8. Kérdések:

Milyen sportszakmai és jogi alapokon nyugvó szakpolitikai döntés az, mely nem veszi figyelembe az általa érintett szövetségek és sportolók véleményét és érveit? Milyen sportszakmai és jogi alapokon nyugvó szakpolitikai döntés az, mely nem veszi figyelembe az ENSZ, Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól deklarációjában foglaltakat, - melyet Magyarország aláírt:

"Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól" című ENSZ Egyezmény 30. cikke 5. bekezdése b. pontja: "Biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára a fogyatékosság típusához igazodó, speciális rekreációs és sporttevékenységek szervezésének, fejlesztésének és az ezekben való részvételnek a lehetőségét, valamint a velük kapcsolatos képzést, edzést és a szükséges forrásokat, másokkal egyenlő feltételek mellett."

Érveimet, állításaimat, s az azokból fakadó javaslataimat fenntartom!


 

Budapest 2014-01-13


 

Székely György

Szervátültetettek Szövetsége

Elnök