Szervdonáció és transzplantáció 2020-ban Magyarországon

Az elhunytból történő szervadományozási programok folyamatosan működtek az év során és működnek most is Magyarországon. Minden hazai szervátültetési program működik, szigorú járványügyi szabályok betartása mellett. A nemzetközi donorszervcsere zajlik az Eurotransplant-megállapodásunk keretei között.

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) a potenciális szervdonorokat jelentő és gondozó kórházaktól és a transzplantációs centrumoktól független szervezetként végzi a hazai szervkivételi riadók, valamint az Eurotransplant nemzetközi szervcsere szervezet együttműködő partnereként az országok közötti szervcserék koordinációs feladatait. Ennek érdekében a Transzplantációs Igazgatóság működteti a Szervkoordinációs Irodát, és azon keresztül a háromszintű donor koordinátori hálózatot, a Központi Várólista Irodát, továbbá 2020. február 1-jétől a Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regiszterét is. 

Az OVSZ nyilvántartást vezet a transzplantációs központok tevékenységeiről, amely az élő és elhunyt donorok összesített számát, valamint a kivett és átültetett szervek fajtáit és mennyiségét tartalmazza. A hivatalos jelentési kötelezettségünk és a szervadományozás folyamatában részt vevő szakemberek tájékoztatása mellett fontosnak tartjuk a már transzplantáltak és a szervátültetésre várók tájékoztatását is. Az alábbiakban a 2020. év szervdonációs és transzplantációs programjainak adatairól számolunk be. 

Mindenekelőtt röviden beszélnünk kell 2020 legmeghatározóbb eseményéről, a március 11-én a WHO által hivatalosan pandémiává minősített új típusú koronavírus okozta járványról.

A SARS-CoV-2 világjárvány példátlan sebességgel terjedt az egész világon, így drasztikus változásokat eredményezett a mindennapi betegellátásban, amely érintette a szervadományozás és -átültetés területét is. A járvány azonnali hatásaként súlyosan csökkent mind az élődonoros, mind pedig az elhunyt donorokból történő donációk és transzplantációk száma világszerte. Komoly aggodalomra adott okot, hogy a szervátültetésen átesett betegeknek nagyobb a fertőzésekre való hajlamuk az immunszuppresszió miatt. 

A SARS-CoV-2 vírus átvitelének elkerülése érdekében több új óvintézkedés került bevezetésre az Eurotransplant egész területén, így Magyarországon is. Kezdetben kérdéses volt, hogy a recipiensekre nézve milyen mértékű fenyegetettséget jelent a fertőzés lehetséges kockázata a műtéti időszak alatt, és milyen intézkedések bevezetése válhat szükségessé a lehető legnagyobb biztonságuk érdekében. Első lépésben az élődonoros veseátültetési programok átmeneti felfüggesztése történt meg.

Életminőség-javító szervátültetéseket alapos mérlegelés mellett, maximális óvatossággal végeztek, azonban az életmentő szervtranszplantációk (szív, tüdő, máj) folytatódtak. 

A donorok és recipiensek gondos szűrése is megkezdődött (részletes kórtörténet, utazási anamnézis, klinikai leletek, mellkas CT, PCR vizsgálat). Idővel azonban világossá vált, hogy a dialízisállomásokon történő rendszeres megjelenés is kockázattal jár a szervátültetés körüli kontrollált időszakhoz képest. A programok fokozott körültekintéssel történő működtetésének köszönhetően nem történt Magyarországon donorszerv útján történő fertőzésátvitel. A járvány sok lehetőségtől megfosztott minket, de a szervátültetések biztonságát nem tudta elvenni. 

A fő akadályt azonban az jelentette, hogy a Covid-19 fertőzés következtében kórházi ellátást igénylő esetek számának növekedése miatt az intenzív osztályok a Covid-19 betegek kezelésére összpontosítottak világszerte, ennek érdekében az erőforrások átszervezésére volt szükség. Ebben a helyzetben egyre nehezebbé vált a potenciális donorok felismerése, jelentése, gondozása, hiszen mind ők, mind a transzplantáción átesett betegek ugyanazon intenzív betegellátókra vannak utalva, mint a legsúlyosabb állapotú Covid-19 fertőzöttek. A donorkórházak áldozatos munkájának köszönhetően a járványtól kevésbé sújtott időszakokban a jelentések száma elérte a járványt megelőző időszakra jellemző arányt. Végül sajnos ennek ellenére jelentős visszaesést tapasztaltunk az éves eredményeket összesítve. 

Az OVSZ 158 donorjelentést fogadott 43 kórházból, végül 111 donáció megvalósult elhunyt donorból 32 kórházban, amelyek során 329 szervkivétel történt elhunytbólÉlő donorból 30 szerv került eltávolításra transzplantációs céllal. 

Az OVSZ végzi a szervdonációhoz kapcsolódó összes földi szállítási feladat ellátását és a légi szállítások szervezését. 

2020-ban 726 szervdonációs földi szállítási feladatot végeztek az OVSZ mentőgépjárművek szervdonációhoz kapcsolódóan. Légi szállítást 24 egyedi esetben, cargo megrendelést további 39 esetben kellett igénybe venni az év során. 

Átlagosan 3,67 jelentés érkezett egy jelentő kórházból. 120 orvos jelentette a 158 lehetséges donort. A legtöbb esetet jelentő orvos 8 lehetséges donorról adott értesítést. 2020-ban az elhunyt szervdonorok átlagéletkora 47,37 év volt. 139 jelentés kapcsán történt szerológiai vizsgálat a jogszabályban meghatározott fertőző betegség kizárása céljából. A 2020-ban megjelent új típusú koronavírus-járvány miatt fontos kitérni arra, hogy igazolt Covid-19 fertőzés, gyanú, vagy szoros kontakt miatt is meghiúsultak donációk. A potenciális szervdonoroknál minden esetben készül SARS CoV-2 PCR vizsgálat. Mindezek a szervátültetések biztonságát szolgálják. 

Minden veseátültetést végző egyetemi központban elérhető az élődonoros veseátültetés, de ebben az évben csak két centrumban végeztek összesen 30 átültetést: Budapest (24), Pécs (6). Az élő donorok aránya 21,28% az összes magyar szervdonor között, míg az élődonoros veseátültetések aránya 14,85%-os gyakoriságú az összes hazai vesetranszplantáció között. 

Elhunyt donorból származó 290 szerv átültetése mellett 30 élődonoros vesetranszplantációt végeztek, vagyis összesen 320 szervtranszplantáció történt tavaly Magyarországon. 

A négy centrum agyhalottból 172 vesét ültetett be. A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán 39, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben pedig további 6 szívtranszplantáció történt. 50 májátültetést és 6 kombinált vese- és hasnyálmirigy-transzplantációt végeztek. 17 tüdőtranszplantációt hajtottak végre Budapesten az év során. 

2020-ban összesen 86 Eurotransplantból származó donorszervet (64 vese, 8 máj, 1 hasnyálmirigy, 12 szív, 1 tüdő) ültettek be Magyarországon, amely az elhunytból származó és itthon beültetett donorszervek 29,66%-a. 

Az év során 1893 beteg fordult meg a várólistán, 461 új beteg került várólistára és 544 beteg került le várólistáról. 

2020. december 31-én a várólistáról transzplantációra kiválasztható betegek száma összesen 997 volt, a várakozók száma szervtípusonként a következőképpen alakult: 

  • 804 beteg vesetranszplantációs várólistán, 
  • 87 beteg májtranszplantációs várólistán, 
  • 69 beteg szívtranszplantációs várólistán, 
  • 29 beteg kombinált vese- és hasnyálmirigy várólistán, 
  • 8 beteg tüdőtranszplantációs várólistán. 

A transzplantált betegek közötti várakozási idő a máj- és a szívátültetés esetén a legrövidebb, 0,60 év mindkét szerv esetében, illetve tüdőátültetés esetén 0,61 év. Ezt követi a kombinált vese- és hasnyálmirigy 3,34 évvel, és végül a vesetranszplantáció 3,62 évvel. 

Az OVSZ az új típusú koronavírus-járvány magyarországi megjelenése és terjedése kapcsán online szakmai fórumot hívott életre, majd rendszeresen szervezett közös szakmai intézkedések egyeztetésére az Egészségügyi Szakmai Kollégium, Transzplantáció Tagozat vezetővel, a Magyar Transzplantációs Társaság elnökséggel, a 7 magyarországi szervátültetést végző központ vezetőivel és a transzplantáció szakfelügyelő főorvossal. 

Az OVSZ Transzplantációs Igazgatósága és az Egészségügyi Szakmai Kollégium Transzplantáció Tagozata közös szervdonációs eljárásrendjét az új típusú koronavírussal kapcsolatban először 2020. február 28-án adta ki, mely az aktuális járványügyi adatok és rendelkezések figyelembevételével folyamatosan frissül. Amikor e sorokat írom, a 18. verzió van hatályban. 

Az OVSZ Transzplantációs Igazgatósága folyamatos kapcsolatot tart a magyarországi intenzív osztályokkal a szervadományozást és szervátültetést érintő adatokról és intézkedésekről. 

Az elhunytból történő szervadományozási programok folyamatosan működtek az év során és működnek most is Magyarországon. Minden hazai szervátültetési program működik, szigorú járványügyi szabályok betartása mellett. A nemzetközi donorszervcsere zajlik az Eurotransplant-megállapodásunk keretei között. 

A programok működésének biztosítása mindig fontos volt, de a szervátültetésre váró betegek életkilátásának megtartása szempontjából most még nagyobb jelentősége van. 

Dr. Mihály Sándor 
Országos Vérellátó Szolgálat Transzplantációs Igazgatóság, Budapest 

Az eredeti cikk a SZERVUSZ magazin 2021/1. számában jelent meg.

Borítókép: Szekeres Máté “Vesebeteg” című fotósorozata