A szövetség életének mozgatórugói

Nyílt levél az egyesületi vezetőknek, segítőknek, aktivistáknak

Iker Laci barátommal az elmúlt fél évben többször találkoztunk, hol személyesen, hol a teniszpályán, hol az online-térben.

Sokat beszélgettünk. Elsősorban a szövetség működéséről, s azon belül az egyesületi, tagok, sportolók aktivitásáról. A hangsúlyokról, amit egy ilyen nagy ernyőszervezetnél sokszor nem lehet jól kiegyenlíteni, hiszen az év egy-egy adott időszakában más és más hagsúlyozódik jobban. S ez jól van így.

Azonban szükséges arról is beszélnünk, amit már érintettünk a tapolcai képzésen is. Miben tud előrelépni a szövetség a jövőben, illetve mi az, amit időnként elhanyagolunk, pedig elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy a szervezet működése kiteljesedjen?

A szövetség nincs tagegyesületek nélkül, a tagegyesületek nincsenek tagok nélkül, 

a szövetség valamennyi, s egyébként igen széleskörű tevékenysége a tagok felé, hovatovább a szervátültetett társadalom felé kell, hogy szóljon. Az sem helyes megfogalmazás, hogy felé, hanem személyesen nekik.

S hogy mi a szövetség életének és munkájának értelme? Ezt röviden és tömören megfogalmazhatjuk talán így: a szervátültetettek életének minőségi javítása. Ez sok tényezőből áll össze, olyan folyamatokból, eseményekből, amivel mindenki találkozik, aki csak kicsit is követi a szervezet működését. A kérdés az, hogy ez a tevékenység, ami egyébként látványos és tartalmas is egyben, elér-e mindenkihez? 

Nagyjából 5000 szervátültetett van Magyarországon, és rajtuk kívül szervre várók és dializáltak sokasága, akik szintén részesei lehetnének a szövetség tevékenységének.

A regionális és szervspecifikus egyesületek az 5000 szervátültetettből jó, ha 6-700 tagot tudnak soraikban.

Azt nehéz megbecsülni, hogy megközelítőleg hány sorstársunkhoz érnek el az információk, de erre vonatkozóan lehet találni módszereket, amivel fel tudjuk mérni. Miért fontos az, hogy szignifikánsan sok emberhez nem érünk el, vagy csak periférikusan? Azért, mert ez az egyik legnagyobb kihívása a szövetségnek. Ugyanis a minőségibb élethez tájékoztatás szükséges.

Akik részt vesznek az eseményeken, rendezvényeken, tudják a konferenciákból, a szabadidős és sportprogramokból, a kulturális és egyéb eseményekből, a Szervusz újságból tájékozódnak arról, hogy a szervátültetettség olyan állapot, ami folyamatosan javítható, ha az illető személy nyitott és fogékony erre

Ez a dolog lényege, s így a szövetség életének tartalmi közölnivalója. Teszi ezt egyre színesebben és változatosabban, hogy minél nagyobb számban tudja megszólítani a szervátültetetteket. 

 

Vissza kell térnünk azonban a kérdéshez: tényleg elég sok emberhez elérünk? 

Tényleg minden városi és vidéki szervátültetett tud arról, hogy mennyi mindenre van lehetősége, ha csatlakozik hozzánk?

A válasz valószínűleg: nem, s ezért kell a következő időszakban többet tennünk. Tudjuk, a COVID-19 belezavar most ebbe, s mindenkit féltünk is, mert ezt nagyon komolyan kell venni. De a szusszanásnyi időben olyan “stratégiát” kell kidolgoznunk, hogy ez a terv megvalósuljon, mert mint mondtuk, a szervátültetettek minőségi életének javítása elsősorban és hangsúlyozottan a tájékoztatástól függ.

Ebbe a szabadidő aktív eltöltésétől az aktív sportig, a széles spektrumú betegképzésektől a kulturális programokig minden beletartozik, s a cél pedig minden egyéni szervátültetett esetén: aktív, nem szorongó, társas/közösségi életben résztvevő teljes emberi élet megvalósulása.

Ehhez a célhoz szeretnénk az egyesületek és a tagok aktív jelenlétét, tevékeny segítségét kérni. Hiszen nélkülük mi kevesek vagyunk. A szövetség tevékenységének zömét igyekszünk elvégezni, ám a tagokat csak közösen tudjuk bevonni ezekbe. A tagokból rendezvényekre, szakszerű betegprogramokra, adott esetben sportedzésekre és versenyekre járó aktív tagok lesznek. A jó példa ragadós, s ők vonzzák a többi embert. Ám aktivitás hiányában, a részvétel elmaradhat.

A Szervátültetettek Szövetségében egytől-egyig elhivatott emberek dolgoznak, s maximális energiákat fektetnek az országos hatókörű rendezvények, események megvalósításába, az ehhez szükséges, nagyon komoly nagyságrendű anyagi források előteremtésére. Az ebben az évben megrendezett Sport- és Életmód tábor, a Millió lépés és Trapi napok megrendezése minőségileg is komoly előrelépést mutat, s persze ezek mellett sok olyan „napi” ügyet is meg kell oldani, amire nem is gondolnánk.

Ennek az árnyoldala sajnos az is, hogy az egyesületek koordinálására, fejlesztésére kevés erőforrás marad, s ezért gondoljuk, hogy az egyesületi vezetőknek nagyobb aktivitást kell mutatni a jövőben, hogy fő célunkat, a minél több sorstársunkhoz történő eljutást, s az ő bevonásukat a közösségünkbe, erősíteni tudjuk.

Kedves egyesületi vezetők, aktivisták!

A részleteket közösen dolgozzuk ki! Hibáinkat megoldóképességünket latba vetve javítsuk, merjünk kezdeményezni, s próbáljunk gyakorlatias módon hozzáállni mindehhez. Nagyon sok mindenről lehetne beszélni, nem csak a közgyűléseken, de sok úgynevezett vezetett fórumon is, ennek megszervezése nem lehet akadály. Lehetőség számtalan van, a forrásokat – ugyan sok munkával – meg lehet találni, pályázati lehetőségek szintén rendelkezésre állnak, s a szövetség minden segítséget és útmutatást megad ahhoz, hogy minden olyan jó és érdemes kezdeményezés, ami az egyesületektől indul, megvalósulhasson.

Biztatunk Benneteket közös programok, egyesületek közötti találkozók, régiós események, országos sportversenyek megrendezésére, ahová a térségből érkezhetnek olyan transzplantáltak is, akik eleddig periférián voltak. Az egyesületek vállaljanak fel helyben több népszerűsítő tevékenységet, a transzplantációs ambulanciákon találjuk meg egymást.

S ami még fontosabb, legyen minél több előremutató aktív fórum az egyesületi képviselők között, hogy tevékenységeink transzparenssé váljanak, s hogy egymás munkáját minél jobban tudjuk motiválni a jövőben. Ehhez nagyon fontos feltárni a hibákat is, ki hogy látja a jelenlegi működést, milyen hátráltató tényezők vannak, s hogy lehetne azokat felszámolni.

A távoli jövő pedig valahogy úgy festene, hogy régiós szinten egyre erősebb szervezetek jönnek létre, erős tervezett célokkal, programokkal, a Szövetség pedig egyfajta koordinációs segítséget nyújtana minden tevékenységben, ami a szövetségi egyesületek életét és ezen keresztül mindig több és több szervátültetett és szervátültetés előtt álló sorstársunk érdekét szolgálja.

Itt folytatjuk, találkozzunk élőben és online is, szervezzük közösen a szövetség életét!

Itt folytatjuk, találkozzunk élőben és online is, szervezzük közösen a szövetség életét!

Poós Gergő és Iker Laci

Az eredeti cikk a SZERVUSZ magazin 2021/3. számában jelent meg.