Tájékoztatás a budapesti régió veseátültetettei számára

Tájékoztatás a gondozott veseátültetettek számára a SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika Nephrológiai Ambulanciájának működéséről a COVID-19 járvány során.

A koronavírus járvány miatt elrendelt vészhelyzet kapcsán a szervátültetéseket érintően, ezen belül a gondozott vesetranszplantáltak akut ellátása és ambuláns kontrolljának lebonyolítása terén a Semmelweis Egyetem belső szabályozásával összhangban a Transzplantációs és Sebészeti Klinikán is több rendkívüli intézkedés születetett.

Ezek célja a COVID-19 megbetegedések megelőzése volt, amelynek eléréséhez kulcsfontosságú volt a fertőződésre lehetőséget nyújtó alkalmaknak – a transzplantáltak egymás közötti illetve az egészségügyi. dolgozók és transzplantáltak közötti érintkezéseinek – a minimálisra csökkentése.

Ennek jegyében a Nephrológiai Ambulancia működése 2020. március 23-tól egészen május végéig kényszerűen a halaszthatatlan illetve sürgős ellátások biztosítására szűkült be. A korlátozásokról szóló információk az MSZSZ segítségével hozzáférhetőek voltak a szervezet honlapján és az aktuális helyzetről az ambulanciáról direkt módon is mindenkit személyre szólóan megkíséreltünk tájékoztatni.  

A járvány megelőzési intézkedések eredményesnek bizonyultak, a Transzplantációs és Sebészeti Klinika koronavírus fertőzés mentes maradt és ismereteink szerint a gondozott veseátültetettek közül csak 3 esetben fordult elő klinikán kívül elkapott fertőzés és megbetegedés, mindhárom esetben szerencsés kimenetellel.

A járványügyi helyzet általános javulásának és a fentieknek köszönhetően 2020. május közepén a halott donoros, majd júniustól az élődonoros veseátültetések újra indulhattak és a Nephrológiai Ambulancián is csökkenteni lehetett a korlátozásokat, ennek következtében folyamatosan növelni lehetett a behívott gondozottak számát.

Július során a kontroll vizsgálatok már korlátozás nélkül zajlanak néhány továbbra is érvényben lévő szabály betartása mellett. (Orr-száj maszk viselése a klinikán kötelező és a belépésnél személyenként mindenkit kikérdeznek a fertőzés tüneteiről, esetleges külföldi tartózkodásról + hőmérsékelt mérés történik)

A járvány visszatérésének az esélye sajnos nem múlt el, ezért ezúton is kérjük azoknak a gondozott veseátültetetteknek a bejelentkezését időpontért a Nephrológiai Ambulancián, akiknek a rutin szerint szokásosnál már régebben volt kontrolljuk. Sürgős szükség fennállását kivéve mindenképpen kérjük az előzetes időpont egyeztetést, mert csak így lehet a torlódások elkerülését megelőzni és a napi betegszámot arányosan elosztani.

Kérjük a gondozott vesetranszplantáltakat, hogy továbbra is ellenőrizzék a gyógyszerkészletüket!

Ha a készlet kifogyóban van, kontrolltól függetlenül kérjük, hogy telefonon vagy emailben jelezze, milyen gyógyszerre van szüksége és ezeket hogyan szeretné megkapni, a nevének, TAJ számának és a telefonszámának a megadásával. Igény szerint receptet (e-recept, vagy papír másolat), vagy kérésre gyógyszertár beiktatásával gyógyszert küldünk.

A járványügyi vészhelyzet során tanúsított megértést és felelősségteljes hozzáállást továbbá a jövőbeni együttműködést az ambulancia dolgozói nevében ezúton is köszönöm!

Budapest, 2020. 07. 24.                                                          

Dr. Remport Ádám
Egyetemi docens
Nephrológiai Ambulancia vezető